филтър-регулатор

Работен газ Въздух
Клас на филтрация 40мкм
Размер на отворите G1/4        
Работно налягане 0,05–0.85МРа

Максимално работно налягане 

Цена : 45 лв. без ДДС

1.0MPa