рт 80

Подходящи за работа със шаблони.

Подходящи за свободно рязане. Устойчиви на пръски.

За машинно рязане двуточковият водач не се ползва. Схемата

с консумативите вижте по-долу: