ЗУСБ 12/20

                                     ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Изходно напрежение Uo=12V
Регулиране на зарядния ток плавно от 0 до 20 А.
Максимален заряден ток Io max = 20A
Видове заряд Нормален , поддържащ или непрекъснат
Индикация   Цифрова за тока и напрежението
Защити Късо, обратно включване , прегряване
Маса 15 кг
Гаранция 24 месеца
Цена без ДДС 410 лв.

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една 12V или две 6V батерии последователно . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 13,8V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 13,8V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термична защита и защита за ниско разредена батерия. Няма как да го повредите от неправилно включване. Има възможност да зарежда абсолютно разредени акумулатори с напрежение 0V чрез СТАРТ бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.