ТВ180

Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни тягови 2V акумулатори за електрокарни батерии. Има възможност за избор на ток на натоварване 40А , 60А , 80А , 100А , 120А , 140А и 180А . На празен ход може да се ползва като цифров волтметър за постоянно напрежение до 20V DC. 
Гаранция – 24 месеца. 

Ток на тестване

40 , 60, 80, 100, 120, 140, 180 А DC

Напрежение при товар

2 V DC

Индикация

Цифрова V

Маса

1,3 кг

Цена : 145 лв. без ДДС