ЗСУ 12/250

Захранващо напрежение ~220V
Изходно напрежение при заряд                       14V-15V
Макс. мощност на стартера                               2,5 KW
Заряден ток   0 до 20А стабилизиран
Стартерен ток                                                               до 250А
Индикация цифрова
Видове защити при заряд                                   късо, обратно включване, прегряване
Маса 18 кг
Цена с ДДС 660 лв.

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на 12V акумулаторни батерии. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 14V или 15V по избор. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А, което гарантира бърз заряд на всички видове акумулатори, независимо от техния капацитет. Има възможност да работи като поддържащо зарядно за голям брой акумулатори, когато са на съхранение. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 250А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 3кW. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.