Плазма 50 КОМБИ

             ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение                   ~220V / 3x380V

Ток на дъгата                                        42А / 50А

ПВ                                                         30% / 50%

Максимална дебелина на рязане           12 мм / 20 мм

Налягане на въздуха                                        0,60 МРа

Разход на въздух                                                 150 л/мин

Степен на защита                                                IP21S

Маса                                                                              62 кг

Цена със шланг:                                       1920 лв. без ДДС

 

Апарат за плазмено рязане на черни и цветни метали. Удобен за работа със шаблони. Произвежда се с 4, 6 или 8 метров шланг от типа РТ40. Срязът се отличава с добра вертикалност и еднаква ширина в дълбочина. Лесен за експлоатация и поддръжка. Притежава редуцир вентил с кондензоотделител на въздуха. Предлагаме пергел и въздушен филтър  . Лабораторно тестван за съответствие на стандартите за безопасност. В цената са включени 5 комплекта консумативи / дюзи и електроди /.