миг/маг 200 макси

                     ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение…………………..х380V

Максимален заваръчен ток………………200А

ПВ при  Iзав.макс……………………….…..……40%

Степени на регулиране на тока……..….2х7 

Диаметър на телта………………………………0.8, 1.0, 

Тегло……………………………………………………105 кг

Отопление на редуцир вентила……..…~36V

Цена без ДДС……………..………………………..2020 лв.

МИГ/МАГ полуавтомат. Ролково телоподаване, точков режим, цифрова индикация на тока и напрежението. Може да носи всякакви бутилки – телескопична опора на бутилката. Изход 36 V~ за отоплител на редуцирвентила на бутилката. В цената са включени резервни контактни и газови дюзи, спрей против залепване и адаптер за голяма ролка. Гаран-ционна поддръжка – 24 месеца. Внимание –  ако е закупен за лична употреба гаранцията е 4 години.