ЗУСБ 12-24/20 профи 2

Максимален заряден ток 20 А
Макс. напрежение при една 12V батерия      14, 15 или 16 V 
Макс. напрежение при две 12V батерии               28, 30 или 32 V
Автоматичен режим с изравнителен заряд    да
Таймер за изравнителен заряд                    6 часа
Работа без автоматично спиране на заряда   да
Зареждане на напълно разредена батерия    да
Зареждане на тягови батерии / електрокарни /                да
Възможност за поддържащ заряд   да
Максимална консумирана мощност          900VА
Термо защита  да
Защита от обратно включване и късо        да
Степен на защита                                                        IР 20
Захранващо напрежение                                     ~220 V
Маса   17 кг
Цена без ДДС 590 лв.

Това е професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно – 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика – с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората – начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд . Има възможност да се включи таймер за изравнителния заряд. Това позволява заряд на различни типове акумулатори – стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно дава пълна свобода на оператора по отношение параметрите на зарядния процес. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се избере указаната позиция на превключвателя за избор на напрежение. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.