Кабели за подаване на ток

                                         ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Макс. ток             дължина                 сечение на пров.                  Цена с ДДС

     300 А                      2,5 м                                  ШКГД 25                                  132 лв.

     500 А                        3 м                                    ШКГД 35                                 180 лв.

    1000 А                       3 м                                    ШКГД 50                                 252 лв.