ЗУСБ 36/10

Специализирано зарядно устройство за поддържане на склад на заредени стартерни батерии. Позволява включване до три 12V групи батерии последователно. Токът на заряд се регулира и е стабилизиран. Може за се задава максималното напрежение на спиране на заряда и минималното напрежение на възстановяване на заряда. Максималният брой батерии може да достигне до около 50 – 60 броя при 200Аh и повече, при по-малък капацитет акумулатори. Има часовник, който отчита времето на заряд за водене на отчет на изразходваната електроенергия при съхранението на включените батерии. Има отвори на задната стена за стенен монтаж при необходимост. 

                            ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Изходно напрежение………………..12V, 24V и 36V

Изходен ток………………………………….0 – 10А

Напрежение на изключване……12 – 15,5V

Таймер за времето на заряд……10000 часа

Захранващо напрежение………….~220V

Маса………………………………………………..15 кг

Цена :………………………………………….550 лв. без ДДС