ЗУСБ 12/15-6

ЗУСБ 12/15-6
ЗУСБ 12/15-4

Захранващо напрежение

~220 V

Изходно напрежение

Uo=15V , 16V по избор

Регулиране на зарядния ток

плавно от 0 до 15 А

Максимален заряден ток

Io max = 15A

Индикация

Цифрова за A и V

Защити

Късо,обратно включване,прегряване

Маса

50 кг / 35 кг

Цена без ДДС :

 

2040 лв. за ЗУСБ12/15-6

1360 лв. за ЗУСБ12/15-4

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване от един до шест броя 12V акумулатора. Всеки акумулатор се зарежда независимо от другите, като за всеки сектор се задава ток от 0 до 15 А, за всеки може да се задава праг на достигане на напрежението на заряд 15V или 16V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран . Всеки сектор притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Секция №1 има опция за възбуждане на абсолютно разреден акумулатор с напрежение 0V. Окомплектова се с изходящи кабели за всеки акумулатор. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041