Телоподаващо устройство "Максимал"

Телоподаващо устройство, влагано в моделите МИГ-МАГ монофазни и трифазни на фирма Максимал -Разград" ООД. Цена : 140 лв. без ДДС