Плазма 30 мини

Апарат за плазмено рязане на черни и цветни метали. Удобен за работа със шаблони. Произвежда се с 4 метров шланг. Срезът се отличава с добра вертикалност и еднаква ширина в дълбочина. Лесен за експлоатация и поддръжка. Предлагаме филтър изсушител и редуцирвентил за въздуха. Лабораторно тестван за съответствие на стандартите за безопасност. В цената са включени 5 комплекта консумативи / дюза и електрод /. Цена без ДДС - 1360 лв.
Макс. дебелина на рязане 10 мм
Ток на дъгата 30 А
ПВ ( продължителност на включване )  30%
Горелка РТ 40 - 4,5 м
Захранване 3х380 V~
Налягане на въздуха 0,50МРа
Разход на въздух 110 л/мин.
Степен на защита ІР 21S
Тегло 33кг
Съответствие БДС EN 60974-1:2002+А1:2002+А2:2004 протокол №07.0022.02.042
Цена без ДДС 1360 лв.