ЗУ 12-24-80/40

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика - с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората - начален ток до определено ниво на заряд , намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд за определено време и изключване . Това позволява заряд на различни типове акумулатори - стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 40А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите. Този модел зарежда 12Vq 24V и 80V батерии, но можем да произведаме произволна конфигурация според желаното напрежение и заряден ток. Зарядното отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена без ДДС -1260 лв.
                            ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение                                     ~ 380V 2Р
Максимален консумиран ток                                     14А
Макс. постоянно изходно напрежение                      120V
Макс. заряден ток за тягова 80V батерия                  40А
Макс. заряден ток за стартерни батерии                   22А
Напрежение на превключване I1-I3(t) тягов             96V
Напрежение на изключване при дозаряд тягов        106V  
Време на изравнителен заряд                                 6 часа
Зимен и летен режим на работа
КПД                                                                      над 80%
Степен на защита                                                    IP20
габарити  дъл/шир/вис                                      450/420/300
маса                                                                       50 кг  

Цена - 1260 лв. без ДДС