ТЗУ 18/30

Токозахранващото устройство ТЗУ 18/30 представлява професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една 12V или две 6V батерии последователно . Освен това може да служи за токозахранване на галванични процеси, където се изисква стабилизиран ток или стабилизирано напрежение. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 13,7V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 13,7V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термична защита и защита за ниско разредена батерия. Няма как да го повредите от неправилно включване. Има възможност да зарежда абсолютно разредени акумулатори с напрежение 0V чрез СТАРТ бутон. В режим "стабилизирано напрежение" може да осигури възможност да правите настройки по автомобила дълго време без да натоварвате акумулатора. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.
Захранващо напрежение                                                                    220 V~
Консумирана мощност                                                                      1300 VA
Макс. изходно напрежение                                                                20 V
Макс. изходен ток                                                                              30 А
Макс. напрежение при заряд "поддържащ"                                      13,7 V
Макс. напрежение при заряд "нормален"                                         16 V
КПД                                                                                                     >80%
маса                                                                                                    20 кг
IP 20
Цена без ДДС                                                                                     820 лв.