ЗУСБ 12-24/20 профи 2

Това е последната разработка на фирмата - професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика - с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората - начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд . Има възможност да се включи таймер за изравнителния заряд. Това позволява заряд на различни типове акумулатори - стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно дава пълна свобода на оператора по отношение параметрите на зарядния процес. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се избере указаната позиция на превключвателя за избор на напрежение. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена - 590 лв. без ДДС

    

                                ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимален заряден ток                                                      20 А
Максимално напрежение при една 12V батерия                 14, 15 или 16 V по избор
Максимално напрежение при две 12V батерии                   28, 30 или 32 V по избор
Автоматичен режим с изравнителен заряд                         да
Таймер за изравнителен заряд                                             6 часа
Работа без автоматично спиране на заряда                        да
Зареждане на напълно разредена батерия                          да
Зареждане на тягови батерии / електрокарни /                  да
Възможност за поддържащ заряд                                        да
Максимална консумирана мощност                                     900VА
Цифрова индикация на тока и напрежението                     да
Термозащита                                                                        да
Защита от обратно включване и късо                                да
Степен на защита                                                                 IР 20
Захранващо напрежение                                                      
~220 V
Маса                                                                                     17 кг

Цена - 590 лв. без ДДС