ЗУСБ 12-24/20 С

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение 15 или 16V , а при два акумулатора 30 или 32V . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика - с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората - начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд . Това позволява заряд на различни типове акумулатори - стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се избере указаната позиция на превключвателя за избор на напрежение. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена без ДДС - 540 лв.
                                                     ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимален заряден ток                                                   20 А
Максимално напрежение при една 12V батерия                 15 V или 16 V по избор
Максимално напрежение при две 12V батерии                   30 V или 32 V по избор
Работа без автоматично спиране на заряда                        да
Зареждане на напълно разредена батерия                         да
Зареждане на тягови батерии / електрокарни /                  да
Максимална консумирана мощност                                    900VА
Цифрова индикация на тока и напрежението                     да
Термозащита                                                                     да
Защита от обратно включване и късо                                 да
Степен на защита                                                              IР 20
Захранващо напрежение                                                   
~220 V
Маса                                                                                 17 кг

Цена - 540 лв. без ДДС