Плазма 50 комби

Апарат за плазмено рязане на черни и цветни метали. Удобен за работа със шаблони. Произвежда се с 4, 6 и 8 метров шланг. Срезът се отличава с добра вертикалност и еднаква ширина в дълбочина. Лесен за експлоатация и поддръжка. Предлагаме филтър и редуцирвентил за въздуха. Лабораторно тестван за съответствие на стандартите за безопасност. В цената са включени 5 комплекта консумативи / дюза и електрод /. Цена без ДДС - 1980 лв.
Макс. дебелина на рязане / Cutting capacity 20 мм/ 15 мм
Ток на дъгата / Cutting current 50 А, 45 А
ПВ ( продължителност на включване ) / Duty cicle 40%
Захранване / Power 3х380 V/220 V~
Налягане на въздуха / Air pressure 0,50 МРа
Разход на въздух / Air consumption 110 л/мин.
Степен на защита / Protection class ІР 21S
Тегло / Weight 65кг
Съответствие / According to the standart БДС EN 60974-1:2002+А1:2002+А2:2004 протокол №07.0022.02.042
Цена без ДДС / Price 1980 лв. с 4,5 м шланг РТ 40
2080 лв. със 6м шланг РТ 40
2180 лв. с 8м шланг
РТ 40