ЗУСБ 12-24/50 profi

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение от 2.3V до 2.67V за клетка .Това позволява заряд на различни типове акумулатори. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 50А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 14V или 28V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Charger for starter batteries with the option of including one or two consecutively - 12V or 24V. Automatically stops charging when they reach a voltage of 2,3 to 2.67 V cell. Charging current has stabilized and adjust smoothly from 0 to 50A. With protection for the back turn, and thermal protection for subordinated battery. Meets BS EN 0335-1:2003 + A11: 2005 + A1: 2005 + A12: 2006 + A2: 2006, BS EN 60335-2-29:2005 - test report № 07.0022/02.041 of ILEP-Sofia. Цена без ДДС - 1080 лв.
                                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Максимален заряден ток                                                         50 А
Максимално напрежение при заряд на 12V батерия                14V , 14,5V , 15V , 15,5V или 16V

Максимално напрежение при заряд на 2x12V батерии             28V , 29V , 30V , 31V или 32V
Цифрова индикация на тока и напрежението.
Защита от късо, прегряване, обратно включване и силно разредена батерия / невъзможен е обратен заряд на акумулатора /.
Захранване                                                                             230V ~
Максимална консумация                                                          3600VА
Маса                                                                                       50 кг
Размери  Д/Ш/В                                                                       420 / 440 / 300

Цена  без  ДДС                                                                        1080 лв.