ЗУСБ 12-24/20Н

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15,5 или 16 V, съответно при 31 или 32V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Притежава възможност за заряд на абсолютно разредена батерия / 0V /. Няма как да го повредите при неправилно включване. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена - 450 лв. без ДДС
                                            ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимален заряден ток                                               20 А
Максимално напрежение при една батерия                 15,5 V или 16 V по избор
Максимално напрежение при две батерии                   31 V или 32 V по избор
Работа без автоматично спиране на заряда                 да
Зареждане на напълно разредена батерия                   да
Максимална консумирана мощност                              900VА
Цифрова индикация на тока и напрежението              да
Термозащита                                                                 да
Защита от обратно включване и късо                         да
Степен на защита                                                         IР 20
Маса                                                                              17 кг


Цена - 450 лв. без ДДС