ЗУСБ 36/10

Специализирано зарядно устройство за поддържане на склад на заредени стартерни батерии. Позволява включване до три 12V групи батерии последователно. Токът на заряд се регулира и е стабилизиран. Може за се задава максималното напрежение на спиране на заряда и минималното напрежение на възстановяване на заряда. Максималният брой батерии може да достигне до около 50 - 60 броя при 200Аh и повече, при по-малък капацитет акумулатори. Има часовник, който отчита времето на заряд за водене на отчет на изразходваната електроенергия при съхранението на включените батерии. Има отвори на задната стена за стенен монтаж при необходимост. Цена без ДДС - 550 лв.
 
Захранващо напрежение 220V~
Максимален ток на заряд 10А
Диапазон на регулиране 12.0 V до 15.5 V 
Максимален брой часове на отчитане 10 000
Цена без ДДС 550 лв.