ЗУСБ 12-24/20 profi

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение от 2.3V до 2.67V за клетка .Това позволява заряд на различни типове акумулатори. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 14V или 28V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена - 490 лв. без ДДС
                                      ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Максимален заряден ток                                                       20 А
Максимално напрежение при заряд на 12V батерия            14V , 14,5V , 15V , 15,5V или 16V
Максимално напрежение при заряд на 2x12V батерии        28V , 29V , 30V , 31V или 32V
Цифрова индикация на тока и напрежението.
Защита от късо, прегряване, обратно включване и силно разредена батерия / невъзможен е обратен заряд на акумулатора /.
Захранване                                                                             230V ~
Максимална консумация                                                        900VА
Маса                                                                                       17 кг
Размери  Д/Ш/В                                                                      330 / 190 / 300


Цена - 490 лв. без ДДС