Галваничен токоизточник ГТИ 10-20/70 АС/DC

Токоизточникът представлява тиристорен токоизправител с възможност за стабилизация на тока и напрежението. Притежава правотоков и променливотоков изход. Индикацията на изходните параметри - ток и напрежение е цифрова. Притежава температурна защита и е с принудителна вентилация .
макс. изх. напрежение 0-10 V AC/DC , 0-20V AC/DC
макс. изх. ток 70 AC/DC
стабилизация по ток и напрежение в режим DC
коефициент на пулсации не се нормира
индикация цифрова
ПВ 100%
цена без ДДС 3480 лв.