Товарна вилка за тягови батерии ТВ 180

Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни тягови 2V акумулатори за електрокарни батерии. Има възможност за избор на ток на натоварване 40А , 60А , 80А , 100А , 120А , 140А и 180А . На празен ход може да се ползва като цифров волтметър за постоянно напрежение до 20V DC. Гаранция - 24 месеца. Цена - 145 лв. без ДДС
Ток на тестване 40 - 180 А DC
Напрежение при товар 2 V DC
Индикация Цифрова V
Маса 1,3 кг
Цена 145 лв. без ДДС