ЗСУ 12/30-400

Зарядно - стартерното устройство има възможност за включване за заряд на един акумулатор - 12V . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16 V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30 А. В режим на "ЗАРЯД" притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим "СТАРТ" може да осигури стартерен ток до 400А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 5кW. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 . Цена без ДДС - 980 лв.
 
Захранващо напрежение 220V~50Hz
Макс. изходно напрежение при заряд 15V , 16V по избор
Изходно напрежение при старт 13V , 14V по избор
Заряден ток 0 до 30А стабилизиран
Стартерен ток 0 до 400А
Индикация цифрова за V и А
Видове защити при заряд късо, обратно включване, прегряване
Маса 35 кг
Цена без ДДС 980 лв.