ЗСУ 12-24/20-200

Зарядно - стартерното устройство има възможност за включване за заряд на 12V или 24V акумулаторни батерии. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15,5V или 31V по избор. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А, което гарантира бърз заряд на всички видове акумулатори, независимо от техния капацитет. В режим на "ЗАРЯД" притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим "СТАРТ" може да осигури стартерен ток до 200А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 3кW. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена без ДДС - 550 лв.
Захранващо напрежение 220V~
Изходно напрежение при заряд 12V , 24V
Макс. мощност на стартера 2 KW
Заряден ток 0 до 20А стабилизиран
Стартерен ток 0 до 200А
Индикация цифрова
Видове защити при заряд късо, обратно включване
Цена без ДДС 550 лв.