ЗУСБ 12/15-4

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване от един до четири броя 12V акумулатора. Всеки акумулатор се зарежда независимо от другите, като за всеки клон се задава ток от 0 до 15 А, за всеки може да се задава праг на достигане на зарядно напрежение 15V или 16V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран . Всеки сектор притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Секция №1 има опция за възбуждане на абсолютно разреден акумулатор с напрежение 0V.Окомплектова се с изходящи кабели за всеки акумулатор. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена без ДДС - 1320 лв.
Изходно напрежение Uo=12V
Регулиране на зарядния ток плавно от 0 до 15 А
Максимален заряден ток Io max = 15A - стабилизиран
Индикация Цифрова за тока и напрежениетоза всеки канал
Защити Късо,обратно включване,прегряване
Маса 35 кг
Цена без ДДС 1320 лв.