ЗУСБ 12-24/20 Д

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Притежава отделна цифрова индикация за тока и напрежението. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 2,6V на клетка. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена без ДДС - 490 лв.
Изходно напрежение Uo=12V, 24V
Регулиране на зарядния ток плавно от 0 до 20 А.
Максимален заряден ток Io max = 20A
Индикация Две цифрови за тока и напрежението
Защити Късо,обратно включване,прегряване
Маса 17 кг
Цена без ДДС 490 лв.