ЗУСБ 6-24/20 Т

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на батерии с напрежение от 6V до 24V. Предварително се настройва максималното напрежение, което да достигне батерията по време на зарядния процес. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Това дава възможност да се зареждат всякакви акумулатори, изискващи различни максимални напрежения и заряден ток. Зарядното има термосонда и може да контролира температурата на акумулатора по време на заряд. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори при напрежение около 13,5V за да не се саморазредят и да сулфатизират.При достигане на критично загряване се спира автоматично заряда и след охлаждането на батерията се възстановява зарядния процес. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена без ДДС - 570
Изходно напрежение Uo=6 - 32 V с плавно регулиране
Регулиране на зарядния ток плавно от 0 до 20 А.
Максимален заряден ток Io max = 20A
Индикация Цифрова за тока и напрежението
Защити Късо,обратно включване,прегряване
Маса 17 кг
Цена без ДДС 570 лв.