ЗУСБ 6-24/20

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на 6V батерия, 12V батерия или две последователно свързани 12V батерии. Автоматично спира заряда при достигане необходимото напрежение . При нормален заряд се достига напрежение 2,6 V / клетка, а при поддържащ заряд се достига напрежение 2,3 V / клетка. Поддържащият режим е подходящ за поддържане на акумулаторите в готовност без да се получава газоотделяне - захранване на охранителни системи, агрегати, оперативни захранвания. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. Цена - 490 лв. без ДДС
Изходно напрежение Uo=6V, 12V, 24V
Регулиране на зарядния ток плавно от 0 до 20А
Максимален заряден ток Io max = 20A
Индикация Цифрова за тока и напрежението
Защити Късо, обратно включване, прегряване
Маса 17 кг
Цена - 490 лв. без ДДС