Плазма 150

Апарат за плазмено рязане на черни и цветни метали. Удобен за работа със шаблони. Произвежда се със 6 метров шланг. Срезът се отличава с добра вертикалност и еднаква ширина в дълбочина. Лесен за експлоатация и поддръжка. Предлагаме филтър и изсушител за въздуха. Лабораторно тестван за съответствие на стандартите за безопасност.
Макс. дебелина на рязане / Cutting capacity 50 мм
Ток на дъгата / Cutting current 50 А, 100 А, 150 А
ПВ / Duty cicle 100%/70%/50%
Захранване / Power 3х380 V~
Налягане на въздуха / Air pressure 0,55МРа
Разход на въздух / Air consumption 280 л/мин.
Степен на защита / Protection class ІР 21S
Тегло / Weight 170кг
Съответствие / According to the standart БДС EN 60974-1:2002+А1:2002+А2:2004
Цена без ДДС / Price 6980 лв.