Галваничен токоизправител ГТИ 600 DC

Стабилизиран по ток или напрежение тиристорен токоизправител. Цифрова индикация на тока и напрежението. Притежава необходимите защити.
повече информация ...

ТЗУ 18/30

Токозахранващото устройство ТЗУ 18/30 представлява професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една 12V или две 6V батерии последователно . Освен това може да служи за токозахранване на галванични процеси, където се изисква стабилизиран ток или стабилизирано напрежение. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 13,7V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 13,7V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термична защита и защита за ниско разредена батерия. Няма как да го повредите от неправилно включване. Има възможност да зарежда абсолютно разредени акумулатори с напрежение 0V чрез СТАРТ бутон. В режим "стабилизирано напрежение" може да осигури възможност да правите настройки по автомобила дълго време без да натоварвате акумулатора. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.
повече информация ...

Галваничен токоизточник ГТИ 10-20/70 АС/DC

Токоизточникът представлява тиристорен токоизправител с възможност за стабилизация на тока и напрежението. Притежава правотоков и променливотоков изход. Индикацията на изходните параметри - ток и напрежение е цифрова. Притежава температурна защита и е с принудителна вентилация .
повече информация ...