Товарна вилка за стартерни батерии ТВ450

Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни стартерни батерии с напрежение 12V за автомобили. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А , 300А, или 450А по DIN или от 250А до 750А по EN . На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила.
Гаранция - 24 месеца.
The apparatus used for testing under load of lead-acid starter batteries for cars. There is a choice of load current 150A, 300A or 450А / max. 750 A in EN /. When used with no load current can be used as a digital voltmeter to check the generator of the car.

Цена -145 лв. без ДДС
повече информация ...