Товарна вилка за стартерни батерии ТВ 600

Уредът служи за тестване с реален ток под товар на оловно-киселинни стартерни батерии за автомобили. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А до 600А по DIN или от 250А до 1000А по EN. На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила.
Гаранция - 24 месеца.
The apparatus used for testing under load of lead-acid starter batteries for cars. There is a choice of load current 150A to 600А / 250 to 1000 A in EN /. When used with no load current can be used as a digital voltmeter to check the voltage of the generator of the car.

Цена - 165 лв. без ДС
повече информация ...