Товарна вилка за стартерни батерии ТВ 750

Уредът служи за тестване с реален ток под товар на оловно-киселинни стартерни батерии за автомобили. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А, 300А, 450А, 600А или 750А по DIN / или от 250А до 1250 А по EN/. На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила.
Гаранция - 24 месеца.

The apparatus used for testing under load of lead-acid starter batteries for cars. There is a choice of load current 150A to 750A DIN / max. 1250 A in EN /. When used with no load current can be used as a digital voltmeter to check the generator of the car.

Цена - 195 лв. без ДДС
повече информация ...