ЗСУ 12/250

Зарядно - стартерното устройство има възможност за включване за заряд на 12V акумулаторни батерии. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 14V или 16V по избор. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А, което гарантира бърз заряд на всички видове акумулатори, независимо от техния капацитет. Има възможност да работи като поддържащо зарядно за голям брой акумулатори, когато са на съхранение. В режим на "ЗАРЯД" притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим "СТАРТ" може да осигури стартерен ток до 250А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 3кW. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Цена без ДДС - 550лв.
повече информация ...

ЗСУ 12-24/20-200

Зарядно - стартерното устройство има възможност за включване за заряд на 12V или 24V акумулаторни батерии. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15,5V или 31V по избор. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А, което гарантира бърз заряд на всички видове акумулатори, независимо от техния капацитет. В режим на "ЗАРЯД" притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим "СТАРТ" може да осигури стартерен ток до 200А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 3кW. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Цена без ДДС - 550 лв.
повече информация ...

ЗСУ 12/30-400

Зарядно - стартерното устройство има възможност за включване за заряд на един акумулатор - 12V . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16 V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30 А. В режим на "ЗАРЯД" притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим "СТАРТ" може да осигури стартерен ток до 400А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 5кW. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 .

Цена без ДДС - 980 лв.
повече информация ...