ЗУСБ 12/20

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една 12V или две 6V батерии последователно . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 13,8V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 13,8V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термична защита и защита за ниско разредена батерия. Няма как да го повредите от неправилно включване. Има възможност да зарежда абсолютно разредени акумулатори с напрежение 0V чрез СТАРТ бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.
Гаранция - 24 месеца.


Цена - 410 лв. без ДДС
повече информация ...

ЗУСБ 12-24/20Н

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15,5 или 16 V, съответно при 31 или 32V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Притежава възможност за заряд на абсолютно разредена батерия / 0V /. Няма как да го повредите при неправилно включване. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Цена - 450 лв. без ДДС
повече информация ...

ЗУСБ 12-24/20 С

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение 15 или 16V , а при два акумулатора 30 или 32V . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика - с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората - начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд . Това позволява заряд на различни типове акумулатори - стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се избере указаната позиция на превключвателя за избор на напрежение. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Цена без ДДС - 540 лв.
повече информация ...

ЗУСБ 12-24/20 profi

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение от 2.3V до 2.67V за клетка .Това позволява заряд на различни типове акумулатори. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 14V или 28V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.


Цена - 490 лв. без ДДС
повече информация ...

ЗУСБ 12-24/20 профи 2

Това е последната разработка на фирмата - професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика - с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората - начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд . Има възможност да се включи таймер за изравнителния заряд. Това позволява заряд на различни типове акумулатори - стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно дава пълна свобода на оператора по отношение параметрите на зарядния процес. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се избере указаната позиция на превключвателя за избор на напрежение. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.


Цена - 590 лв. без ДДС
повече информация ...

ЗУСБ 12-24/50 profi

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение от 2.3V до 2.67V за клетка .Това позволява заряд на различни типове акумулатори. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 50А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 14V или 28V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.


Charger for starter batteries with the option of including one or two consecutively - 12V or 24V. Automatically stops charging when they reach a voltage of 2,3 to 2.67 V cell. Charging current has stabilized and adjust smoothly from 0 to 50A. With protection for the back turn, and thermal protection for subordinated battery. Meets BS EN 0335-1:2003 + A11: 2005 + A1: 2005 + A12: 2006 + A2: 2006, BS EN 60335-2-29:2005 - test report № 07.0022/02.041 of ILEP-Sofia.

Цена без ДДС - 1080 лв.
повече информация ...

ЗУСБ 6-24/20

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на 6V батерия, 12V батерия или две последователно свързани 12V батерии. Автоматично спира заряда при достигане необходимото напрежение . При нормален заряд се достига напрежение 2,6 V / клетка, а при поддържащ заряд се достига напрежение 2,3 V / клетка. Поддържащият режим е подходящ за поддържане на акумулаторите в готовност без да се получава газоотделяне - захранване на охранителни системи, агрегати, оперативни захранвания.
Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.


Цена - 490 лв. без ДДС
повече информация ...

ЗУ 12/30 UI

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една 12V или две 6V батерии последователно . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 13,8V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 13,8V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термична защита и защита за ниско разредена батерия. Няма как да го повредите от неправилно включване. Има възможност да зарежда абсолютно разредени акумулатори с напрежение 0V чрез СТАРТ бутон.
Зарядното има режим "стабилизирано напрежение", което може да осигури възможност да правите настройки по автомобила дълго време без да натоварвате акумулатора. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.


Цена без ДДС - 680 лв.
повече информация ...

ЗУСБ 6-24/20 Т

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на батерии с напрежение от 6V до 24V. Предварително се настройва максималното напрежение, което да достигне батерията по време на зарядния процес. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Това дава възможност да се зареждат всякакви акумулатори, изискващи различни максимални напрежения и заряден ток. Зарядното има термосонда и може да контролира температурата на акумулатора по време на заряд. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори при напрежение около 13,5V за да не се саморазредят и да сулфатизират.При достигане на критично загряване се спира автоматично заряда и след охлаждането на батерията се възстановява зарядния процес. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Цена без ДДС - 570
повече информация ...

ЗУСБ 36/10

Специализирано зарядно устройство за поддържане на склад на заредени стартерни батерии. Позволява включване до три 12V групи батерии последователно. Токът на заряд се регулира и е стабилизиран. Може за се задава максималното напрежение на спиране на заряда и минималното напрежение на възстановяване на заряда. Максималният брой батерии може да достигне до около 50 - 60 броя при 200Аh и повече, при по-малък капацитет акумулатори. Има часовник, който отчита времето на заряд за водене на отчет на изразходваната електроенергия при съхранението на включените батерии. Има отвори на задната стена за стенен монтаж при необходимост.

Цена без ДДС - 550 лв.
повече информация ...

ЗУСБ 12-24/20 Д

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Притежава отделна цифрова индикация за тока и напрежението. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 2,6V на клетка. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Цена без ДДС - 490 лв.

повече информация ...

ЗУСБ 12/15-4

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване от един до четири броя 12V акумулатора. Всеки акумулатор се зарежда независимо от другите, като за всеки клон се задава ток от 0 до 15 А, за всеки може да се задава праг на достигане на зарядно напрежение 15V или 16V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран . Всеки сектор притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Секция №1 има опция за възбуждане на абсолютно разреден акумулатор с напрежение 0V.Окомплектова се с изходящи кабели за всеки акумулатор. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.


Цена без ДДС - 1320 лв.
повече информация ...

ЗУСБ 12/15-6

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване от един до шест броя 12V акумулатора. Всеки акумулатор се зарежда независимо от другите, като за всеки сектор се задава ток от 0 до 15 А, за всеки може да се задава праг на достигане на напрежението на заряд 15V или 16V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран . Всеки сектор притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Секция №1 има опция за възбуждане на абсолютно разреден акумулатор с напрежение 0V.Окомплектова се с изходящи кабели за всеки акумулатор. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.


Цена без ДДС - 1980 лв.
повече информация ...

ЗУСБ 120/20

Професионално зарядно устройство - специализирано за клиенти, обслужващи по-голям брой акумулатори. При него е възможно едновременното зареждане на различен брой акумулатори - от 1 до 10 броя последователно свързани. При свързване на по-малки по капацитет батерии е възможно да се свързват паралелни вериги за по-оптимално използване възможностите на зарядното устройство.


Цена без ДДС - 980 лв.
повече информация ...

ЗУ 12-24-80/40

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика - с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората - начален ток до определено ниво на заряд , намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд за определено време и изключване . Това позволява заряд на различни типове акумулатори - стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 40А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите. Този модел зарежда 12Vq 24V и 80V батерии, но можем да произведаме произволна конфигурация според желаното напрежение и заряден ток. Зарядното отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Цена без ДДС -1260 лв.
повече информация ...