РТ 100

Тези консумативи са удобни за груба работа, водене по линия и лесно се почистват от пръски.

Тези консумативи са удобни за работа по шаблон на всички мощности. Изискват повече опит.

maksimal@dir.bg