ключове за миг/маг

8-позиционен ключ за монофазен миг/маг.

Цена: 60 лв. без ДДС

Силно/слабо за трифазен миг/маг.

Цена:  65 лв. без ДДС

Седем позиции за трифазен миг/маг.

Цена: 82 лв. без ДДС

maksimal@dir.bg