ЗУСБ 6-24/20

Максимален заряден ток   20 А
Макс. напрежение при нормален заряд 7,7 V , 15,5V или 31 V
Макс. напрежение при поддържащ заряд    13,8 V или 27,6 V 
Работа с непрекъснат заряд да
Зареждане на напълно разредена батерия  да
Максимална консумирана мощност  900VА
Цифрова индикация за A и V да
Термозащита да
Защита от обратно включване и късо  да
Степен на защита   IР 20
Маса 17 кг
Цена 490 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на 6V батерия, 12V батерия или две последователно свързани 12V батерии. Автоматично спира заряда при достигане необходимото напрежение . При нормален заряд се достига напрежение 2,6 V / клетка, а при поддържащ заряд се достига напрежение 2,3 V / клетка. Поддържащият режим е подходящ за поддържане на акумулаторите в готовност без да се получава газоотделяне – захранване на охранителни системи, агрегати, оперативни захранвания.
Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София

maksimal@dir.bg