ЗУСБ 12/12

                             ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ                                   ~200-240V 
МАКС. ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ ЗАРЯД         14,6V
ЗАРЯДЕН ТОК  стабилизиран                               0-12А
ЗАРЯДНА ХАРАКТЕРИСТИКа                                    IUO
ЦИФРОВА индикация ЗА V И А
ЗАЩИТИ от КЪСО, ОБРАТНО  ВКЛЮЧВАНЕ, ПРЕГРЯВАНЕ
ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ОБРАТНО ВКЛЮЧВАНЕ
МАСА                                                                             1,8 КГ
ГАБАРИТИ Д/Ш/В мм                                               190/225/190 

ЦЕНА С ДДС :                                                               264 ЛВ. 

Зарядното устройство ЗУСБ 12/12 служи за зареждане на всички видове акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Зарядният ток е стабилизиран и се избира между 0 и 12 А. Максималното напрежение е стабилизирано и е ограничено на ниво 14,5V. Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Изходното напрежение е БЕЗ ПУЛСАЦИИ и може да се включва към акумулатора без да е необходимо да се разкачат клемите. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия / пищи силно при обратно включване / . При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Важно за търговците на акумулатори – това зарядно може да се използва като буферно захранване при смяна на стар с нов акумулатор, като автомобила няма да остава без напрежение и няма да се изгубят настройките на различните бордови системи. На лицето сме поставили и букса за запалка, ако се налага да се включват различни 12V консуматори, като хладилни чанти, зареждачки за телефони и др. Ако ще се зареждат акумулатори над 120Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго.

maksimal@dir.bg