ЗСУ 12/30-400

Захранващо напрежение        ~220V
Макс. изходно напрежение при заряд                           15V , 16V по избор
Изходно напрежение при старт             13V , 14V по избор
Заряден ток     0 до 30А 
Стартерен ток                       до 400А
Индикация цифрова за V и А
Видове защити при заряд                                                     късо, обратно включване, прегряване
Маса 35 кг
Цена  980 лв. без ДДС

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на един акумулатор – 12V . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16 V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30 А. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 400А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 5кW. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 . 

maksimal@dir.bg