Предмет на дейност на фирмата е проектирането и производството на разнообразни зарядни устройства за стартерни и електрокарни акумулаторни батерии , стартерни колички, апарати за плазмено рязане , МИГ/МАГ заваръчни полуавтомати , телоподаващи устройства , товарни вилки за проверка на акумулатори и др .  Гаранционен и извънгаранционен сервиз и консумативи за всички изделия собствено производство . Произвежданите от нас изделия са собствена разработка и са резултат от над 20 годишен опит . Извършваме ремонт и рециклиране на машини , които не са наше производство след оглед . Изделията са лабораторно тествани за безопасност и притежават протоколи за съответствие по БДС EN . Приемаме поръчки за единични апарати с по-нестандартно приложение .

ПРОМОЦИОНАЛНИ АРТИКУЛИ

ЗУСБ 12-24/20Н

Зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно - 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15,5 или 16 V, съответно при 31 или 32V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното - то не променя тока си под външно влияние. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Притежава възможност за заряд на абсолютно разредена батерия / 0V /. Няма как да го повредите при неправилно включване. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 - изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

Charger for starter batteries with the option of including one or two consecutively - 12V or 24V. Automatically stops charging when they reach a voltage of 15,5 V or 16V / 31V or 32V /. Charging current has stabilized and adjust smoothly from 0 to 20A. With protection for the back turn, and thermal protection for subordinated battery. Meets BS EN 0335-1:2003 + A11: 2005 + A1: 2005 + A12: 2006 + A2: 2006, BS EN 60335-2-29:2005 - test report № 07.0022/02.041 of ILEP-Sofia.
Някои полезни съвети за експлоатацията на стартерните акумулатори може да видите тук: http://www.monbat.com/showpage.php?PageID=4&&LanguageCode=bg
повече информация ...

Товарна вилка за стартерни батерии ТВ 750

Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни стартерни батерии за автомобили. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А, 300А, 450А, 600А или 750А по DIN / или от 250А до 1250 А по EN/. На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила.

The apparatus used for testing under load of lead-acid starter batteries for cars. There is a choice of load current 150A to 750A DIN / max. 1250 A in EN /. When used with no load current can be used as a digital voltmeter to check the generator of the car.
повече информация ...