Предмет на дейност на фирмата е проектирането и производството на разнообразни професионални зарядни устройства за стартерни и електрокарни акумулаторни батерии , стартерни колички, апарати за плазмено рязане , МИГ/МАГ заваръчни полуавтомати , телоподаващи устройства , товарни вилки за проверка на акумулатори и др .  Гаранционен и извънгаранционен сервиз и консумативи за всички изделия собствено производство . Произвежданите от нас изделия са собствена разработка и са резултат от над 20 годишен опит . Извършваме ремонт и рециклиране на машини , които не са наше производство след оглед . Изделията са лабораторно тествани за безопасност и притежават протоколи за съответствие по БДС EN . Приемаме поръчки за единични апарати с по-нестандартно приложение .

ПРОМОЦИОНАЛНИ АРТИКУЛИ

ЗУСБ 120/20

Професионално зарядно устройство - специализирано за клиенти, обслужващи по-голям брой акумулатори. При него е възможно едновременното зареждане на различен брой акумулатори - от 1 до 10 броя последователно свързани. При свързване на по-малки по капацитет батерии е възможно да се свързват паралелни вериги за по-оптимално използване възможностите на зарядното устройство.


The charger is special for customers serving a larger number of batteries. If it is possible to simultaneously load a different number of batteries - from 1 to 10 series. When connecting a smaller capacity batteries can be connected parallel circuits for optimum use of opportunities charger.

Цена без ДДС - 980 лв.
повече информация ...

Товарна вилка за стартерни батерии ТВ450

Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни стартерни батерии за автомобили. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А , 300А, или 450А по DIN или от 250А до 750А по EN . На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила.

The apparatus used for testing under load of lead-acid starter batteries for cars. There is a choice of load current 150A, 300A or 450А / max. 750 A in EN /. When used with no load current can be used as a digital voltmeter to check the generator of the car.

Цена без ДДС -130 лв.
повече информация ...

Плазма 50 турбо

Апарат за плазмено рязане на черни и цветни метали. Удобен за работа със шаблони. Произвежда се с 4 метров, 6 метров и 8 метров шланг. Срезът се отличава с отлична вертикалност и еднаква ширина в дълбочина. Лесен за експлоатация и поддръжка. Предлагаме филтър и редуцирвентил за въздуха. Лабораторно тестван за съответствие на стандартите за безопасност. Произвеждаме го от 1996 година и е доказан и надежден продукт. В цената са включени 5 комплекта консумативи / дюза и електрод /.

Цена без ДДС - 1820 лв.
повече информация ...